MSW Service gick från standardprodukt till specialanpassad kapsling och fick bättre funktionalitet och kostnadsbesparing

MSW Service är specialiserade på hissar och elinstallationer och deras elektronik i hissarna täcks av en kapsling från NPP. MSW Service och NPP kom i kontakt med varandra när de ställde ut på samma mässa. Micke Dahlgren, Ägare på MSW Service berättar att han då började kolla på NPP:s produkter då han hade funderingar på att utveckla den kapsling de då använde. ”Vi hade en standardlösning tidigare, men vi kände att vi ville göra vissa ändringar och förbättringar och började därför titta på olika alternativ” berättar Micke. Efter dialog visade det sig att en specialanpassad kapsling fick bättre funktion och blev dessutom billigare.

Micke säger att samarbetet med NPP har fungerat bra. ”Vi får bra återkoppling, vilket är väldigt viktigt” säger han. Det viktigaste för företagets kapsling är enligt Micke att det framför allt har rätt mått, är lackade, samt ordentligt täta eftersom de fyller kapslingen med elektronik.

”Vi fick väldigt bra underlag från början att gå vidare med, och det är aldrig några problem med att göra ändringar. NPP är otroligt flexibla och lätta att ha att göra med” avslutar Micke.

MSW Service är specialiserade på hissar och elinstallationer och deras elektronik i hissarna täcks av en kapsling från NPP.

Vi fick väldigt bra underlag från början att gå vidare med, och det är aldrig några problem med att göra ändringar. NPP är otroligt flexibla och lätta att ha att göra med

Fler referenser

Fler referenser