Logistik & Leverens

Med vår kundanpassade logistiklösning kan vi korta ledtiderna väsentligt. Det hela bygger på en tät relation mellan leverantör och kund, där vi har en inblick i kundens process och produkter. Det tillåter oss att producera mot prognoser utan att ha en order.

Målsättningen är att våra kunder får rätt produkt i rätt tid, men det genererar fler fördelar än så.

Vi vågar påstå att vi erbjuder en komplett logistiklösning där vi kan minska lagerkostnaden genom bättre materialstyrning. Således minskar kapitalkostnaden medans omsättningshastigheten i lager ökar. Kunden får hos NPP en kontaktperson att bygga en personlig relation med. Tillsammans skapar vi de mest kostnadseffektiva lösningarna, allt för att erbjuda kunden bästa möjliga service.