Process

Förstudie & Design

Förstudie & Design

Att vi tillsammans med våra kunder genomför en grundlig behovsanalys är avgörande för att vi i slutändan skall kunna leverera en så funktionell och kostnadseffektiv lösning som möjligt. Förutom funktion och design tittar vi också på de krav som ställs för den miljö i vilken produkten kommer att finnas och specifika branschkrav, vilket kan gälla allt från standarder till miljölagar.

Som en del av vårt erbjudande arbetar vi med att inte bara uppfylla kundens kravspecifikationer utan även med att hitta ännu bättre och smartare lösningar. Detta gäller även i de fall som vi erhåller färdiga ritningar från kund. En liten förändring kan innebära att en slutprodukt blir mer kostnadseffektiv och funktionell.

Vi ritar i SolidWorks 2023 och får därför fram ett designförslag i 3D. Via eDrawing kan vi skicka över designförslaget i 3D, vilket ger våra kunder en visuell bild för hur slutprodukten kommer att se ut. Denna service uppskattas mycket av våra kunder.

Offert

Offert

Med utgångspunkt från kundritningar, designförslag och kvalitetskrav skapar vi en simulerad produktionsberedning i affärssystemet Monitor som sedan ligger till grund för vår offert till kund. Eftersom vi har stor förståelse för hur designförslaget påverkar offerten har vi redan i det skedet anpassat designen för att erbjuda en kostnadseffektiv produkt och en så förmånlig offert som möjlig.

Våra offerter innehåller alltid en specifikation på produktens material, ytbehandling och uppfyllda kvalitetskrav. Oavsett om det gäller mindre specialskåp eller stora komplexa projekt är vår ambition att vi alltid snabbt skall förse kunden med en offert. Sätt oss på prov!

Order

Order

Med kundritning, designförslag och offert som underlag går vi tillsammans igenom de steg som krävs för att fullfölja en order. Vi anpassar upplägget efter varje kunds unika behov. Det kan vara allt från korta serier till avropsorder eller långa avtal.

Konstruktion

En effektiv konstruktionsavdelning är mycket viktigt när det gäller specialanpassningar. Eftersom vi arbetar i 3D programmet SolidWorks går det snabbt och smidigt att konstruera och göra ändringar.

Med utgångpunkt från offert- och designförslaget tar vi fram ett komplett produktionsunderlag för tillverkning. En produktionsberedning upprättas och ritningar kopplas till alla produktionsavdelningar. På så sätt kan vi garantera att vi alltid tillverkar produkter med rätt revision och efter kundens önskemål.

Kontroll & Klassificering

Kontroll & Klassificering

Skåpen placeras i olika utsatta miljöer och ställer då olika krav på tillverkaren. För att säkerställa att dessa krav uppfylls klassificeras vissa skåp enligt t.ex. IP. NPP har lång erfarenhet av detta och ombesörjer hela processen. Vi kan även bidra med vår erfarenhet när det gäller UL och EX klassning. En nära relation med Rise, tidigare SP (Statens Provningsanstalt) ligger till grund för att vi snabbt kan genomföra tester av olika slag. Våra konstruktionslösningar motsvarar därför de krav som den slutliga produkten måste uppfylla. Vår ambition är att detta ska kostnadseffektivicera och underlätta valet för våra kunder.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Produktion

Vår moderna produktionsanläggning på 10 000m² är anpassad för att klara en mycket varierande tillverkningskvantitet, allt från mindre serier och prototyper till större serier på flera tusen enheter. För att klara en så stor variation automatiserar vi vissa stationer medan vi på andra stationer fokuserar på korta ställtider.

Vi är ägare av ett pulverlackeringsföretag som heter QPC och som ligger vägg i vägg med vår produktion. Detta är en stor fördel för oss, dels för att QPC är nischat specifikt för kundunika produkter i varierande storlekar och dels för att vi undviker dyra och tidsödande transporter. Stort fokus läggs på högt korrosionsskydd och korta ställtider. Läs mer på www.qpc.nu

Optimering

Optimering

En viktig del av arbetsprocessen är kvalitetskontroll och utvärdering av produkten. Förutom att konstruktören följer upp sin produkt före leverans har all produktionspersonal möjlighet att uttrycka synpunkter på hur man kan förenkla eller förbättra produkten för att produktionsprocessen skall flyta smidigare. Denna kontinuerliga produktutveckling resulterar i att vi får optimerade produkter av hög kvalité och med god ekonomi. Optimering innebär också att vi skall leverera en så färdigmonterad produkt som kunden önskar. Finns en önskan om att vi skall ombesörja hela eller delar av mermontaget så kan vi åta oss det.

Logistik

Logistik

Allt gods lastas och lossas inomhus vilket gör att godset varken blir påverkat av regn eller smuts. För oss är det viktigt att kunden inte bara får sina produkter utan också att de får dem vid rätt tid och i lagom stora volymer. Vi erbjuder därför olika lösningar gällande lagerhållning och logistik för att täcka våra kunders varierande behov. Exempelvis kan vi arbeta mot prognoser och ha produkter på lager som vi sedan kan leverera med mycket korta ledtider när kunden så önskar. Läs mer om Logistik & Leverans.