För Alimak Skellefteå är kvalitet, service och leveranstid viktiga faktorer i valet av leverantör av elkapslingar

Alimak är ett globalt marknadsledande företag inom tillverkning av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn. Alimak Skellefteå tillhandahåller både permanenta och temporära industrihissar, bygghissar och arbetsplattformar baserade på kuggstångs- och linhissteknik.

Vad har ni köpt av NPP?
”Vi köper elkapslingar i huvudsak” berättar säger Christer Eriksson, Local Category Manager på Alimak Skellefteå och fortsätter: ”Vi levererar till en väldigt bred marknad, vilket gör att vi har många olika krav på våra skåp. Det är viktigt att de är rostfria och idag jobbar inte alla leverantörer med detta material så att NPP gör det är en stor fördel. Sedan är tätheten otroligt viktig då vi ligger högt upp på IP-klassificeringen”.

Alimak har varit kund till NPP i två omgångar. För ca fem år sedan la de all sin produktion utomlands, vilket gjorde att samarbetet med NPP avslutades. När Christer började på Alimak Skellefteå ville han bredda antalet leverantörer och då blev NPP ett självklart val.

”Vi valde NPP av flera anledningar, jag gjorde en bred research och NPP är i en klass för sig när det handlar om kvalitet, samt ordning och reda. Vi hade flera år tidigare varit kund till NPP och de hade ritningar sparade och god ordning på våra behov” säger Christer. Han fortsätter: ”För oss är USA en viktig marknad och för att få arbeta mot dem måste man vara UL-certifierade, vilket NPP är”.

”Samarbetet har fungerat jättebra, vi har en bra kommunikation och får alltid snabb återkoppling oavsett om det gäller offerter eller ändringar på produkterna. Samtidigt är leveranstiden rimlig, vilket såklart är väldigt viktigt”avslutar Christer Eriksson.

Alimak är ett globalt marknadsledande företag inom tillverkning av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn. Alimak Skellefteå tillhandahåller både permanenta och temporära industrihissar, bygghissar och arbetsplattformar baserade på kuggstångs- och linhissteknik. Av NPP köper de bland annat elkapslingar.

NPP är väldigt bra på service, kvalitet och leveranstid

Fler referenser

Fler referenser