Bra support och stor kunskap gör att METS Technology väljer NPP

METS Technology är ett nystartat företag som gör systemintegrationer inom el och automation mot den marina och landbaserade industrin. Av NPP köper de specialanpassade skåp och kapslingar som framför allt klarar av kraven på tätning och elektromagnetiska störningar.

Per-Erik Larsson, Commersial Director, METS Technology berättar att den största anledningen till att valet föll på NPP som leverantör är att de på offertstadiet fick ett bra bemötande och förslag på ritningar. ”Samarbetet med NPP fungerar väldigt bra och vi får den support och tips på idéer vi behöver för att driva projekten vidare, vilket är väldigt viktigt” säger Per-Erik.

Vilka är de största fördelarna med NPP?
– Det är att ni hjälper oss ta fram de tekniska lösningar vi behöver, sedan är supporten och framför allt kunskapen som finns otroligt värdefull, särskilt i anbudsfasen, den är jätteviktig.

METS Technology är ett nystartat företag som gör systemintegrationer inom el och automation mot den marina och landbaserade industrin.

Samarbetet med NPP fungerar väldigt bra och vi får den support och tips på idéer vi behöver för att driva projekten vidare

Fler referenser

Fler referenser