Melbye Skandinavia väljer NPP i framtagandet av ny produkt

Melbye Skandinavia är ett av Skandinaviens ledande företag inom teknisk försäljning och tillhandahåller innovativa produkter och systemlösningar för infrastruktur inom elnät och fibernät. Nu är vi på NPP och Melbye i slutfasen av en ny produkt, en mellanspänningskabelskåp till sol- och vindkraft, som vi tagit fram tillsammans.

Mikael Gustafsson, Produktchef på Melbye berättar att de letade efter en leverantör och fick kontakt med NPP: ”NPP hade många idéer och vi kunde bolla med konstruktörerna direkt, vilket var väldigt bra. Sedan var miljöaspekten en sak vi tittade på. Våra produkter är stora och tar plats och kan vi ha en leverantör som ligger nära geografiskt kan vi minska ner på transporterna”. Han fortsätter: ”Ytterligare en aspekt vi tittade på var att NPP kan ansvara för monteringen. Vi levererar alla delar som ska rymmas och NPP färdigställer allt så att det är klart att användas, vilket är en stor fördel”.

Melbye var väldigt tydliga med hur de ville att slutprodukten skulle se ut och vilka funktioner som var viktiga, men de var inte klara över hur den skulle fästas eller se ut utseendemässigt. ”Här har vi testat fram och tillbaka för att få fram en produkt vi är nöjda med. Vi har även tagit fram en testprodukt som montörerna fått testa och tycka till om på plats. Utifrån det har NPP gjort ändringar och förbättringar och vi har kunnat tillgodose alla olika aspekter, behov och önskemål”.

Fördelarna med specialskåp är enligt Mikael att man kan styra det hur man vill ha det och göra precis de anpassningar man behöver. Samtidigt påpekar han att det är viktigt att ändå hålla sig inom ramarna och göra en marknadsmässigt attraktiv produkt och inte sväva ut alltför mycket.

”Samarbetet har fungerat riktigt bra. Det är guld värt att kunna prata med konstruktören direkt och bolla idéer och önskemål, och framför allt få ett svar direkt och inte behöva vänta i flera dagar” avslutar Mikael.

Melbye Skandinavia är ett av Skandinaviens ledande företag inom teknisk försäljning och tillhandahåller innovativa produkter och systemlösningar för infrastruktur inom elnät och fibernät.

Det är guld värt att kunna prata med konstruktören direkt och bolla idéer och önskemål

Fler referenser

Fler referenser