Genom nära samarbete och tydlig dialog tar vi fram de produkter Infranord Components efterfrågar

Infranord är ett statligt aktiebolag som bland annat underhåller Sveriges järnvägar. Infranord Components är Infranords egna produktionsenhet och finns i Nässjö. Här bygger de utrustning för signalteknik och tillverkar prefabricerade järnvägsprodukter på uppdrag av sina kunder. Infranord Components har varit en kund till NPP i drygt fem år. Tillsammans har vi tagit fram en mängd olika speciallösningar, bland annat transformatorskåp och skåp för övervakning av passerande vagnar.

Oftast har Infranord Components endast en kravlista med mått och önskemål på funktioner eller lösningar som behöver finnas på produkten. Efter att våra konstruktörer gått igenom önskemålen och riktlinjerna får företaget ett förslag på hur slutprodukten kan se ut. ”Här fungerar samarbetet med NPP väldigt bra” säger Bengt-Olof Sandin, Inköpschef på Infranord Components och fortsätter: ”De har ofta bara mått och enkla funktioner/krav att utgå ifrån och så får vi tillbaka ett färdigt förslag. Vi har en bra dialog och NPP är alltid väldigt lyhörda och bra på att förstå våra behov”.

Bengt-Olof säger att samarbetet och dialogen med NPP alltid har fungerat bra och att de får mycket hjälp i framtagandet av sina produkter. ”NPP är flexibla och lyhörda, samt kan ta fram lösningar enligt våra önskemål, dessutom har de en bra prisbild. Sedan ska inte den geografiska närheten underskattas, det mesta kan tas på distans, men ibland är det bekvämt att ha varandra nära”.

Vad är viktigt att tänka på när ni ska ta fram ett skåp till er verksamhet?
”Utomhusskåpen måste vara rostfria eller lackerade. Många av våra kunder har höga krav på hur skåpen ska se ut och vilka funktioner de ska ha, så det är viktigt för oss att de håller hög kvalitet, och det gör skåpen från NPP”.

Infranord är ett statligt aktiebolag som bland annat underhåller Sveriges järnvägar.

NPP är lätta och bra att ha att göra med. De är mycket lyhörda och proffsiga, samt har en förståelse för våra behov och önskemål

Fler referenser

Fler referenser