Elpro Alingsås väljer specialkapsling från NPP för att få högsta kvalité på sina produkter

Elpro Alingsås är leverantör av olika el-lösningar till företag inom framför allt industrin. Tillsammans med NPP utvecklar de just nu en kapsling till en av deras nyaste kunder. Här finns det mycket specifika önskemål och idéer, vilket gjorde att de beslutade att ta hjälp av NPP. Henrik Karlsson som är Marknads- och Säljchef på Elpro säger att samarbetet med NPP har fungerat mycket bra. ”NPP är väldigt inlyssnande och lyhörda och ser lösningar på allt. De har en oerhört stor kunskap, samtidigt som de är flexibla och tydliga. Sedan är kvalitén på produkterna väldigt hög, vilket ju är otroligt viktigt” säger Henrik.

Fördelar med specialskåp
Henrik tror att det finns en uppfattning om att man kan tjäna byggtid på att välja ett standardskåp, men han anser att om man redan från början till exempel kan sätta komponenterna i en annan ordning än vad som är standard eller förbereda för innehållet på ett annat sätt, så kan man underlätta installationen och vinna mycket på det.

”Sedan är det ju även positivt att man kan välja färg och form och på så sätt få en kapsling som passar in i sin omgivning” säger Henrik.

”Det viktigaste är att välja rätt kapsling till rätt kund och där kommer specialkapslingar in. Jag har tittat på standardkapslingar gjorda för säkringar, men ser att de släpper in både luft och väta, vilket ju absolut inte är bra om produkten ska stå ute. Så det viktigaste är att titta på i vilken miljö produkten ska stå i och välja utifrån det och här anser jag att specialkapslingar är den bästa lösningen” avslutar Henrik.

Elpro Alingsås är leverantör av olika el-lösningar till företag inom framför allt industrin. Tillsammans med NPP utvecklar de just nu en kapsling till en av deras nyaste kunder.

NPP är väldigt inlyssnande och lyhörda och ser lösningar på allt

Fler referenser

Fler referenser