För Delta Nordic är kvalitet, kunskap och kommunikation viktiga faktorer i valet av leverantör av kapslingar

Delta Nordic är en systemleverantör för särskilt utmanande miljöer och levererar lösningar för elektriska och elektroniska system. De har varit kunder till NPP under många år och köper kapslingar till sin kraftelektronik och kraftautomation. Kapslingarna är specialgjorda och kundanpassade utifrån deras kunders specifika önskemål.

“NPPs styrka ligger i närheten och flexibiliteten med oss som kund. Det är korta beslutsvägar och ledtider. Sedan kan NPP bidra mycket med sin kompetens på ett tidigt stadium redan i utvecklingsfasen, vilket är en stor fördel”

säger Arne Nilsson, Preparation, Purchasing & Project planning Calculation & Preparation på Delta Nordic.

För Delta Nordic är det väldigt viktigt med kommunikationen och att den leverantör som de samarbetar med är lyhörd och förstår deras funderingar, behov och eventuella frågor. Enligt Arne är det framför allt viktigt att kommunicera när något inte går enligt plan för då är det ofta enklare att lösa problemen eller anpassa sig efter dem. ”Samarbetet med NPP har fungerat bra, men som med alla långa relationer går det upp och ner. Däremot har kommunikationen utvecklats och den är nu väl fungerande och vi vet var vi har varandra” säger Arne.

Arne anser att det bästa med NPP är att det är en mycket jämn kvalitet på produkterna. Han ser fram emot ett fortsatt långt samarbete där vi tillsammans utvecklar produkterna och ger slutkunderna det de efterfrågar.

Delta Nordic är en systemleverantör för särskilt utmanande miljöer och levererar lösningar för elektriska och elektroniska system. De har varit kunder till NPP under många år och köper kapslingar till sin kraftelektronik och kraftautomation. Kapslingarna är specialgjorda och kundanpassade utifrån deras kunders specifika önskemål. “NPPs styrka ligger i närheten och flexibiliteten med oss som kund. Det är korta beslutsvägar och ledtider. Sedan kan NPP bidra mycket med sin kompetens på ett tidigt stadium redan i utvecklingsfasen, vilket är en stor fördel” säger Arne Nilsson, Preparation, Purchasing & Project planning Calculation & Preparation på Delta Nordic.

NPP är väldigt flexibla och anpassar sig om förutsättningarna eller önskemålen ändras längs vägen

Fler referenser

Fler referenser