Cyklop AB väljer bort standardskåp och får i stället en specialanpassad produkt färdig att användas direkt

Cyklop AB tillverkar maskiner som emballerar gods. Med sina produkter underlättar och effektiviserar de sina kunders arbetssätt att distribuera ut produkter eller annat gods. Deras kunder finns över hela världen och verkar i många olika branscher och områden, där en stor del finns inom industrier och livsmedelsbranschen. Cyklop är en kund till NPP sedan många år tillbaka och av oss köper de kapslingar till sina maskiner.

”Vi har ett mycket bra samarbete med NPP där vi tillsammans har tagit fram en bra och kostnadseffektiv lösning. Vi får produkten levererad till oss precis som vi vill ha den och den är färdig att användas direkt” säger Benny Johansson, Inköpschef på Cyklop.

Benny poängterar att den största fördelen för dem är den gemensamma strävan mot en bra produkt och är en stor anledning till att de valt NPP: ”Vi har alltid haft ett nära samarbete med NPP där vi kan komma med en enkel skiss och så kommer de tillbaka med förslag på ändringar och förbättringar för att optimera den färdiga produkten, kanske att den ska vara med kostnadseffektiv eller med förbättrad användarvänlighet. Just denna kommunikation och förståelse för vår verksamhet är väldigt viktig för oss”.

Cyklop skulle kunna köpa standardskåp till sina maskiner, men Benny menar att den största fördelen med att köpa specialprodukter är att de kan använda produkten direkt när de får den då den är helt anpassad till deras maskiner och således klar att använda. De slipper göra egna hål eller andra anpassningar som till exempel kan skada lacken.

”Att kapslingarna är förberedda för våra maskiner underlättar oerhört för oss, håltagningarna är gjorda och vi behöver endast sköta monteringen. Vi bygger in väldigt mycket i skåpen och därför är det bra att de är förberedda så att vi inte behöver göra något annat än montera”.

Nästa steg
Benny berättar att de ständigt jobbar på att utvecklas och förbättra sina maskiner. Just nu tittar de på om det går att få in fler lösningar i de kapslingar de har idag.

Cyklop AB tillverkar maskiner som emballerar gods och vi på NPP levererar kapslingarna till deras maskiner.

Att kapslingarna är förberedda för våra maskiner underlättar oerhört för oss, håltagningarna är gjorda och vi behöver endast sköta monteringen

Fler referenser

Fler referenser