Fiber

Inom området Fiber finns det flera faktorer att tänka på kring skåp. Framför allt är måttet väldigt viktigt då skåpen oftast ska fyllas med nödvändig utrustning. Många produkter står utomhus, vilket då ställer krav på materialval och täthet. Det är en av anledningarna till att alla våra skåp med skarvfria tätningslister.