Bygg

Inom byggbranschen finns det en mängd olika verksamheter som arbetar mot väldigt olika inriktningar. Här kan det handla om skåp som ska fyllas med till exempel el, sladdar eller verktyg, som sedan ska stå inomhus, utomhus eller i andra påfrestande miljöer. Måtten på skåpen är också väldigt ollika, samt kraven på designen. Det gör att det inte finns en universal lösning till alla inom branschen, utan här är kraven och behoven väldigt olika. Vi på NPP arbetar med en mängd olika verksamheter och vet hur vi bäst skyddar era produkter och löser era behov.