Våra produkter finns utmed vägar, järnvägsspår och flygplatser där lång livslängd och funktionalitet är avgörande.