Fiberskåp till danska Sydenergi

Vi tillhandahåller lätta, installationsvänliga fiberskåp till Sydenergi. Skåpen tillverkas i aluminium och lackas i olika färger beroende på i vilken miljö de skall placeras.

Sydenergi är ett danskt företag som tillhandahåller kompletta lösningar inom energi, internet, tv och telefoni. Till detta använder de sig av skåp som de installerar fiberbredband i och som skall smälta in i samhällsmiljön.
  
 NPP identifierade Sydenergi som en intressant prospekt i samband med en gedigen kartläggning av den danska specialskåpsmarknaden. Vid detta tillfälle använde Sydenergi en dansk leverantör som dock levererat skåp av bristfällig kvalitet. Tack vare detta fick NPP möjlighet att visa framfötterna och efter att ha överträffat den danska konkurrenten avseende såväl pris som kvalitet, har vi kvarstått som det självklara valet som leverantör för Sydenergi.

På grund av ett danskt lagkrav angående hur tungt en installatör får lyfta så krävdes det två man för att installera ett fiberskåp. Vi fick då fria händer att utveckla skåpet så att det skulle fylla samma funktion och hållfasthetskrav som tidigare men med en lägre vikt. Efter att ha ändrat material från 1,5mm galvplåt till 2mm lackad aluminium kunde vi få ner vikten så pass mycket att endast en installatör krävdes för att lyfta skåpet. Detta har genererat stora ekonomiska fördelar för Sydenergi som nu kunnat minska antalet installatörer för att få skåpen installerade.

Vi har nu sammarbetat med Sydenergi ett antal år och levererat tusentals specialanpassade fiberskåp skåp till Danmark. Läs mer om vårt fiberskåps koncept!
Syd Energi

För mer information kring anpassade fiberskåp, Kontakta kundcenter