En unik arbetsprocess ger NPP dess särskiljande plats på marknaden.

Arbetsprocessen
 

NPP:s arbetsprocess genomsyras av en helhetssyn på och grundläggande förståelse för den enskilde kundens specifika behov.

Den unika processen vilar på en kvalitetssäkrad metodik som betonar vikten av det nära samarbetet med kunden i flertalet överlappande faser.

REFERENSCASE
- ALFA LAvaL 

Alfa Laval är ett företag som utvecklar och levererar system för effektiv rengöring av ballastvatten i fartyg.

Alfa Laval använde tidigare två skåp för detta ändamål, men ville med NPP:s hjälp ersätta dessa till förmån för ett specialanpassat skåp med krav på hållfasthet och korrosionsskydd. 

För mer utförlig information om lösningen NPP levererade, se Alfa Laval.

 

REFERENScase
- yaskawa 

Yaskawa är en världsledande tillverkare av industrirobotar och erbjuder olika typer av robotlösningar.

NPP har sedan många år tillbaka levererat avancerade styrskåp till Yaskawa. DX 100, den nya generationens styrskåp, är det senaste skåpet som NPP utvecklade och konstruerade åt företaget.

För mer utförlig information om lösningen NPP levererade, se Yaskawa.